kích thước xốp khối

 1. xuanthuong

  Mút khối D55

  Bán Mút khối D55, hàng luôn có sằn trong kho, Khổ chuẩn: (rộng x dài x cao) 160x200x1cm (Lưu ý: chiều cao cắt theo yêu cầu: nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 100cm) Giá khối : 4,329,688 vnd / khối (100 x 100 x 100 cm) Màu sắc : màu Ngoài ra cty chúng tôi còn cung cấp mousse theo yêu cầu khách hàng, cắt...
 2. xuanthuong

  Mút khối D40KC màu

  Bán Mút khối D40KC màu,hàng luôn có sằn trong kho, Khổ chuẩn: (rộng x dài x cao) 160x200x1cm (Lưu ý: chiều cao cắt theo yêu cầu: nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 100cm) Giá khối : 3,528,125 vnd / khối (100 x 100 x 100 cm) Màu sắc : màu Ngoài ra cty chúng tôi còn cung cấp mousse theo yêu cầu khách hàng...
 3. xuanthuong

  Mút khối D30

  Bán Mút khối D30, hàng luôn có sằn trong kho, Khổ chuẩn: (rộng x dài x cao) 160x200x1cm (Lưu ý: chiều cao cắt theo yêu cầu: nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 100cm) Giá khối : 3,112,500 vnd / khối (100 x 100 x 100 cm) Màu sắc : trắng Ngoài ra cty chúng tôi còn cung cấp mousse theo yêu cầu khách hàng, cắt...
 4. xuanthuong

  Mút khối D27

  Bán Mút khối D27, hàng luôn có sằn trong kho, Khổ chuẩn: (rộng x dài x cao) 160x200x1cm (Lưu ý: chiều cao cắt theo yêu cầu: nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 100cm) Giá khối : 2,904,688 vnd / khối (100 x 100 x 100 cm) Màu sắc : trắng Ngoài ra cty chúng tôi còn cung cấp mousse theo yêu cầu khách hàng, cắt...
 5. xuanthuong

  Mút khối D25

  Bán Mút khối D25, hàng luôn có sằn trong kho, Khổ chuẩn: (rộng x dài x cao) 160x200x1cm (Lưu ý: chiều cao cắt theo yêu cầu: nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 100cm) Giá khối : 2,667,188 vnd / khối (100 x 100 x 100 cm) Màu sắc : trắng Ngoài ra cty chúng tôi còn cung cấp mousse theo yêu cầu khách hàng, cắt...
 6. xuanthuong

  Mút khối D23

  Bán Mút khối D23 or K35, hàng luôn có sằn trong kho, Khổ chuẩn: (rộng x dài x cao) 160x200x1cm (Lưu ý: chiều cao cắt theo yêu cầu: nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 100cm) Giá khối : 2,561,250 vnd / khối (100 x 100 x 100 cm) Màu sắc : màu Ngoài ra cty chúng tôi còn cung cấp mousse theo yêu cầu khách hàng...
 7. xuanthuong

  Mút khối D22

  Bán Mút khối D22, hàng luôn có sằn trong kho, Khổ chuẩn: (rộng x dài x cao) 160x200x1cm (Lưu ý: chiều cao cắt theo yêu cầu: nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 100cm) Giá khối : 2,530,938 vnd / khối (100 x 100 x 100 cm) Màu sắc : Trắng Ngoài ra cty chúng tôi còn cung cấp mousse theo yêu cầu khách hàng, cắt...
 8. xuanthuong

  Mút khối D20

  Bán Mút khối D20, hàng luôn có sằn trong kho, Khổ chuẩn: (rộng x dài x cao) 160x200x1cm (Lưu ý: chiều cao cắt theo yêu cầu: nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 100cm) Giá khối : 2,349,063 vnd / khối (100 x 100 x 100 cm) Màu sắc : trắng Ngoài ra cty chúng tôi còn cung cấp mousse theo yêu cầu khách hàng, cắt...
 9. xuanthuong

  Mút khối D16

  Bán Mút khối D16, hàng luôn có sằn trong kho, Khổ chuẩn: (rộng x dài x cao) 160x200x1cm (Lưu ý: chiều cao cắt theo yêu cầu: nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 100cm) Giá khối : 2,045,938 vnd / khối (100 x 100 x 100 cm) Màu sắc : màu Ngoài ra cty chúng tôi còn cung cấp mousse theo yêu cầu khách hàng, cắt...
 10. xuanthuong

  Mút khối D12

  Bán Mút khối D12, hàng luôn có sằn trong kho, Khổ chuẩn: (rộng x dài x cao) 160x200x1cm (Lưu ý: chiều cao cắt theo yêu cầu: nhỏ nhất 1cm, lớn nhất 100cm) Giá khối : 1,955,000 vnd / khối (100 x 100 x 100 cm) Màu sắc : trắng Ngoài ra cty chúng tôi còn cung cấp mousse theo yêu cầu khách hàng, cắt...
mút xốp
Top